KNVvL Modelvliegsport

Lid worden

Lid worden van de KNVvL en de afdeling Modelvliegsport kan op twee manieren:

Collectief
Wanneer u lid wordt van een club die is aangesloten bij de KNVvL, dan wordt u ook automatisch lid van de KNVvL. De secretaris van de club waar u lid van wordt verzorgt de inschrijving. Eventuele adreswijzigingen en dergelijke verlopen via het secretariaat van de club. De contributie voor de KNVvL is onderdeel van de contributie van de club en u ontvangt dan ook geen aparte factuur voor de contributie van de KNVvL. De kosten van de totale contributie kunt u opvragen bij de club.
Deze vorm van lidmaatschap wordt ook wel ‘clublidmaatschap’ genoemd.

Individueel
Wanneer u geen lid bent van een (aangesloten) club bestaat ook de mogelijkheid individueel lid te worden van de KNVvL. De tarieven kunt u hier terugvinden. anneer u zich wilt inschrijven als individueel lid vindt u hier de benodigde informatie.

Wanneer u gedurende het jaar lid wordt van een aangesloten club, wordt het individuele lidmaatschap automatisch omgezet in het collectief lidmaatschap. Per 1 januari van het daarop volgende jaar betaalt u dan de contributie via de club zoals omschreven onder het kopje ‘collectief’.