KNVvL Modelvliegsport

Waarom KNVvL?

In 1913 heeft zij de stoot gegeven tot de oprichting van de Koninklijke Luchtmacht. In de oorlogstijd heeft zij zich uiteraard moeten beperken in haar activiteiten.

Na de eerste wereldoorlog heeft de KNVvL de draad weer opgenomen en een commissie aan het werk gezet, die de mogelijkheden van het luchtverkeer onderzocht en uitwerkte en daarmee naar de oprichting van de KLM toe werkte. Op haar initiatief werd het Nationaal Luchtvaartlaboratorium opgericht en zij bepleitte met succes de totstandkoming van een Inspectie Verkeer & Waterstaat.

Na de jaren 20 werden de activiteiten verlegd naar de sportieve kant van de luchtvaart.

In het begin van de jaren 30 werden met name de zweefvliegerij en de modelvliegsport van de grond getild.

Na de tweede wereldoorlog moest de Vereniging haar organisatie weer opbouwen om haar taak als sportorganisatie naar behoren te kunnen vervullen. In de boezem van de KNVvL ontstonden in de loop der jaren nog instituten als de Nederlandse Vereniging van Luchtvaartpublicisten en het Nationaal Luchtvaartmuseum, nu gevestigd in de Aviodrome te Lelystad.


De KNVvL is verdeeld in afdelingen; bij elkaar tellen deze afdelingen zo'n 15.000 beoefenaars van luchtsporten en andere betrokkenen bij de luchtvaart.

Afdelingen van de KNVvL:

Ballonsport
Motorvliegen
Luchtvaartkennis
Ultralichtvliegen
Luchtvaartwetenschappen
Zweefvliegen
Modelvliegsport
Zeilvliegen
Parachutespringen
Algemene luchtvaart
Schermvliegen

Een van de belangrijkste taken van de KNVvL is het onderhouden van nauwe kontakten met de overheid (i.c. de Inspectie Verkeer & Waterstaat), die de lucht "beheerst" en regels stelt, waarbij de verschillende belangen van de diverse luchtsport disciplines op een evenwichtige wijze behartigt dienen te worden.
Voorts staan hiermee in verband de kontakten met de Ministeries van: Defensie; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; Verkeer en Waterstaat.
Op het internationale vlak onderhoudt de KNVvL zeer nauwe kontakten met de Fedération Aéronautique Internationale (FAI) te Lausanne, waarbij evenals de KNVvL een 80-tal nationale aëroclubs uit even zo vele landen zijn aangesloten.
Kortom, de KNVvL is thuis in de lucht, en de luchtvaart, die zich nog altijd mag verheugen in de warme belangstelling van een groot gedeelte van onze samenleving.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/vhosting/o/vhost0006105/domains/modelvliegsport.nl/htdocs/www/templates/modelvliegsport2014/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/vhosting/o/vhost0006105/domains/modelvliegsport.nl/htdocs/www/templates/modelvliegsport2014/html/modules.php on line 39