KNVvL Modelvliegsport

Activiteiten

ORGANISATORISCHE VOORLICHTING

HET OPRICHTEN VAN EEN MODELVLIEGVERENIGING

Wanneer men vragen of problemen heeft bij de oprichting van een modelvliegvereniging, dan kan voor voorlichting op dit gebied contact opgenomen worden met het afdelingsbureau, dat op de specifieke situatie afgestemde documentatie kan verstrekken. Hierbij valt te denken aan:

 •  Samenstellen van statuten;
 •  Inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 •  Interpretatie van het Verenigingsrecht.

Wanneer dit wordt gewenst kunnen concept statuten etc. op haar juridische meritus worden bekeken en kunnen adviezen worden aangevraagd en verstrekt.

MODELVLIEGTERREINEN

Bij het verwerven en behouden van modelvliegterreinen kunnen aangesloten verenigingen een beroep doen op de afdeling Modelvliegsport . Aangesloten verenigingen worden desgewenst in procedures voor het aanvragen van vergunningen, beroepszaken bij de Raad van State etc. op professionele wijze bijgestaan en financieel ondersteund worden uit het Rechtsbijstandfonds.

ALGEMENE VOORLICHTING

MODELVLIEGSPORT (MVS)

Alle bij de afdeling Modelvliegsport aangesloten leden ontvangen het afdelingsperiodiek “Modelvliegsport”. Naast mededelingen van algemene aard bevat dit blad technische artikelen op het gebied van de modelvliegsport en verslagen van kampioenschappen. Daarnaast ontvangen de leden het periodiek “Air Sports Mail” van de KNVvL.

INTERNETSITE

De afdeling modelvliegsport heeft een internetsite in beheer: www.modelvliegsport.nl Hierop staat algemene informatie over de modelvliegsport, alsmede reglementen en richtlijnen van de afdeling.

ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN

NATIONAAL

Jaarlijks organiseert de afdeling Modelvliegsport, in samenwerking met de aangesloten verenigingen en/of subcommissies in de diverse klassen een groot aantal wedstrijden ten behoeve van nationale kampioenschappen, selecties voor uitzending naar Europese- en Wereldkampioenschappen. Een complete wedstrijdkalender wordt ieder jaar gepubliceerd in MVS en op de afdelingswebsite.

INTERNATIONAAL

De afdeling Modelvliegsport van de KNVvL draagt zorg voor de selectie en uitzending van Nederlandse ploegen naar Europese- en Wereldkampioenschappen, welke voor diverse categorieën modelvliegtuigen worden gehouden. Gerichte, door NOC*NSF, verstrekte subsidies dragen ertoe bij dat de leden die voor uitzending in aanmerking komen in beperkte mate financieel worden gesteund in de kosten van deelname.

REGLEMENTENBOEK

De afdeling Modelvliegsport van de KNVvL geeft reglementenboeken uit in acht categorieën:

 • Vrije Vlucht
 • Lijnbesturing
 • RB Kunstvlucht
 • RB Pylonrace
 • RB Zweef
 • RB Helikopter
 • RB Elektro
 • RB Schaalmodellen

Naast algemene voorschriften voor modelvliegtuigen en algemene regels voor het organiseren van wedstrijden daarmee, bevatten deze boeken uitgebreide (nationale en internationale) reglementen voor de diverse klassen modelvliegtuigen, zoals technische specificaties, wedstrijdvoorschriften, beoordelingsnormen, enz. Verder bevat het reglementenboek ook een hoofdstuk over het behalen van nationale of internationale records en een sectie over het behalen van veiligheids- en prestatiebrevetten. Het reglementenboek is een onmisbare uitgave voor elke vereniging, wedstrijdvlieger en -organisator.

SPORTLICENTIES

Aan de leden van de afdeling Modelvliegsport worden FAI-sportlicenties verstrekt, o.m. noodzakelijk voor het vliegen van wedstrijden in het buitenland en het uitvoeren van recordpogingen.

BEOORDELAARSCURSUSSEN

Op geregelde tijden worden voor hen die hieraan wensen deel te nemen, en voor het op peil houden van het college beoordelaars voor kunstvluchtwedstrijden, cursussen georganiseerd.

JEUGDZAKEN

Aangezien de jeugd de toekomst heeft, is het van groot belang deze jeugd te informeren over de vele aspecten van de modelvliegsport. Voorheen werd hiertoe het nationale modelvliegerskamp gehouden. Momenteel wordt dit jaarlijkse evenement door de Stichting Nationaal Modelvliegkamp georganiseerd (www.modelvliegkamp.nl). De afdeling Modelvliegsport ondersteunt de deelname aan dit evenement voor hun jeugdleden. De afdeling Modelvliegsport onderzoekt nu de mogelijkheid om via lezingen op scholen de jeugd direct met het modelvliegen in contact te brengen.

RECREATIEF MODELVLIEGEN

De afdeling organiseert voor haar leden, doorgaans in samenwerking met de aangesloten clubs, op geregelde tijden recreatieve modelvliegevenementen, alles in de ruimste zin des woords. Bij demonstraties, vliegfeesten, wedstrijden en voordrachten, wordt getracht zoveel mogelijk reductie of vrije toegang te verlenen. Diverse modelvliegclubs organiseren de jaarlijkse Recreade op hemelvaartsdag: een evenement waarbij het recreatieve karakter van de modelvliegsport voorop staat en de deelnemers een KNVvL kleinood ontvangen.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/vhosting/o/vhost0006105/domains/modelvliegsport.nl/htdocs/www/templates/modelvliegsport2014/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/vhosting/o/vhost0006105/domains/modelvliegsport.nl/htdocs/www/templates/modelvliegsport2014/html/modules.php on line 39