KNVvL Modelvliegsport

ARBO Adviezen

Per 15 maart 2006 is de Arbo wetgeving met betrekking tot vrijwilligersverenigingen drastisch versoepeld. De publicatie in de Staatscourant van 13 maart 2006 kunt u vinden op onze website.
Toch blijven er nog wel noodzakelijke en nuttige dingen over uit de Arbo wetgeving. Daarom blijft Risico Inventarisatie & Evaluatie voorlopig nog op onze website staan. Hierbij moet men er van uitgaan dat nog steeds vereist is om “bescherming tegen zeer ernstige risico’s” te blijven bieden. De vragenlijst staat nu ook als word document op de website zodat men snel alles kan elimineren wat niet op als ernstig risico gezien wordt.
Zo spoedig mogelijk zal deze vragenlijst daarop aangepast worden.
Toch verdient het aanbeveling om ook de mindere risico’s in het Arbo proces mee te nemen zodat men, ondanks versoepeling van de wettelijke eisen, als bestuur toch verantwoord met deze kleinere risico’s omgaat.