KNVvL Modelvliegsport

Ongevallen

Door het landelijk alarmnummer te draaien (112) wordt u gemakkelijk doorverbonden met de alarmcentrale. Daar doet u melding van:
“ernstig of fataal ongeval”
Plaats van ongeval;
Naam en functie melder;
Telefoon nummer voor contact;
Gelijktijdig wordt er bij de 112 centrale de plaatselijke politie en de GGD ingeschakeld. De plaatselijke politie schakelt de plaatselijke dienstdoende arts ook in wanneer dat nodig is. Alleen de GGD of de arts is bevoegd een overlijdensverklaring af te nemen.

De eigen afdeling
Zorg dat de eigen afdeling wordt ingelicht en voorzien van de feitelijke informatie.
De eerstvolgende werkdag moet de afdeling gebeld worden. Daar kunnen immers de eerste telefoontjes binnenkomen van de pers. Het secretariaat is met de taak belast om het afdelingsbestuur schriftelijk op de hoogte te brengen.

De pers/publiciteit

De pers is vaak geïnteresseerd in de vliegsport wanneer er sprake is van een fataal ongeval. Bij het uitwerken van de verschillende verantwoordelijkheden en taken op het terrein van voorlichting en PR moet met een aantal aspecten rekening worden gehouden, afhankelijk van de soort en de ernst van het ongeluk. Trefwoorden zijn daarbij zorgvuldigheid, eerlijkheid, snelheid van de berichtgeving en coördinatie. Dat is niet altijd gemakkelijk. Enerzijds is er de noodzaak om zo snel mogelijk openheid van zaken te geven. Dit niet alleen ter voorkoming van geruchtvorming, maar nog meer omdat openheid ertoe kan leiden dat er geen vertrouwens- en geloofwaardigheidscrisis ontstaat tussen de organisatie en de samenleving.
Anderzijds echter is de zorgvuldigheid onder meer in de richting van de familieleden van mogelijke slachtoffers van essentieel belang. Na interne rapportage over een ongeval en de waarschuwing van relevante externe instanties, mag pas een verdere berichtgeving plaatsvinden als familieleden van slachtoffers zijn geïnformeerd.
Het is belangrijk dat één persoon als woordvoerder optreedt. De pers kan het beste worden doorverwezen naar deze woordvoerder;  vooraf moet zijn bepaald wie dit is. De woordvoerder beslist of de pers wordt doorverwezen naar iemand van de club waar het ongeval plaats vond.Hij overlegt wie aldaar als woordvoerder wordt aangewezen. Wanneer het ongeluk in een breder verband wordt geplaatst, is het beter dat de woordvoerder van de afdeling optreedt. Zolang (indien van toepassing) de uitslag van het onderzoek van de Inspectie Verkeer & Waterstaat nog niet bekend is, zal de woordvoerder van de afdeling alleen de feitelijke informatie geven met een algemeen verhaal over de sport. Het is belangrijk, voor een goede naam van de sport, dat het veiligheidsaspect duidelijk belicht wordt, bijvoorbeeld met voorbeelden uit het verleden. Een uitnodiging aan de journalist om zelf eens een vlucht en de activiteiten op een modelvliegveld mee te komen maken leidt meestal tot een positief en enthousiast verhaal over de modelvliegsport.

KNVvL

Meld het ongeval zo snel mogelijk (indien het ongeval in het weekeind gebeurt: de eerste werkdag na het ongeval) aan het Algemeen Secretariaat van de KNVvL, afdeling voorlichting PR. Het is in de meeste gevallen niet de bedoeling dat de KNVvL optreed als eerste
woordvoerder. Wanneer er vragen komen omtrent de omstandigheden van het ongeval zullen deze worden doorverwezen naar de woordvoerder van de desbetreffende afdeling of club.

Wat te doen met:

Politie

De politie is waarschijnlijk als één van de eersten aanwezig op de plek van het ongeval. Zorg dat iemand ze opvangt en op de hoogte stelt van de feiten en gebeurtenissen. Vertel wie de eventuele familieleden en relaties van de betrokkenen zijn, of ze aanwezig zijn, of dat ze thuis gewaarschuwd moeten worden. Zorg dat er iemand met de politie meegaat die de familie kent.

Medische dienst

Ook de medische dienst moet worden opgevangen bij aankomst en naar de juiste plek verwezen worden. Voorzie hen van alle relevante informatie over het ongeval die nodig is voor de juiste behandeling van de betrokkenen. Wanneer er sprake is van bewusteloosheid moet de arts bij de familie informeren naar relevante medische informatie (bloedgroep, allergie, ziektes, medicijnen etc.).

Fotografen

Fotograferen van het ongeval kan niet verhinderd worden. Persfotografen zijn echter mensen met genoeg journalistiek opmerkingsvermogen. Het verhullen van zaken werkt meestal averechts en brengt de vliegsport in diskrediet. Een fotojournalist of fotograaf kan gevraagd worden -als dat nodig is- te wachten met fotograferen tot de betrokken vlieger is weggebracht.

KLPD, Dienst luchtvaartpolitie, Unit Luchtvaarttoezicht

De Unit Luchtvaarttoezicht van deze instantie zorgt dat er een uitgebreid onderzoek komt naar de oorzaak van het ongeval. Het is belangrijk dat de gegevens betreffende het ongeval en van de betrokkene goed worden gecontroleerd voordat ze worden doorgegeven.
Het zelf instellen van een onderzoek is in alle gevallen uit den boze.

Vliegclub/terrein

In de praktijk blijkt het bijzonder belangrijk te zijn de leden van de club goed op te vangen. Wegsturen geeft ze al gauw een gevoel er niet bij “betrokken” te zijn, terwijl het juist gaat om één van hun kameraden. Uit psychologische overwegingen is het bovendien erg aan te bevelen de eerste opvang bijv. in het clubgebouw gewoon te laten verlopen: er wordt over het ongeval gepraat en de “reactie” praat men gewoon vanzelf van zich af. Verhalen zullen er niet zijn, omdat er ook de nodige sociale controle is. Effecten als “het had mij ook kunnen
overkomen”, of “die kist heeft altijd krom gevlogen”, of “ik hou op met vliegen” die verhalen ontstaan als mensen in hun eentje thuis lopen te piekeren. Vandaar: niet wegsturen maar opvangen!

Schuldvraag

Het is het verstandigste om wat de schuldvraag betreft geen uitspraken te doen zolang er nog geen resultaten bekend zijn van het onderzoek. Mochten er vragen komen verwijs dan door naar het:

KLPD, Dienst luchtvaartpolitie, Unit Luchtvaarttoezicht
Thermiekstraat 2
1117 BC Schiphol-Oost
Tel: 020-5025690
Fax: 020-5025685
Postadres:
Postbus 75147
1117 ZR Schiphol-Oost 

Verzekering

Ook voor de verzekering geldt dat er geen uitspraak moet worden gedaan wat betreft de schuldvraag. Wacht tot de resultaten bekend zijn van het onderzoek.

Aanvullende activiteiten bij een fataal ongeval

Familie

De nabestaande(n) moeten zorgvuldig op de hoogte worden gebracht van de feitelijke informatie. De politie heeft niet expliciet de taak om de nabestaande(n) in te lichten. Het is beter dat een bestuurder van de club, vergezeld door een vliegmaatje de familie inlicht. Daar
kan altijd nog iemand van de politie bij en soms is het ook verstandig om zich ook te laten vergezellen van de plaatselijke pastoor of de dominee. Hoed u voor een formele delegatie, want dan is het leed al voor de deur geschied. Blijf contact houden en zorg dat eventuele
relevante informatie meteen wordt doorgegeven aan de nabestaanden om te voorkomen dat ze het van derden te horen krijgen.

Rouwadvertentie

Attendeer de club van de overledene op het plaatsen van een rouwadvertentie. Hou rekening met eventuele activiteiten die hij/zij (in het verleden) heeft gedaan en in welke functie.

Afdelingsorgaan

Wanneer iemand actief was op landelijk niveau in de sport, kan er een vermelding komen in het afdelingsblad in de vorm van een artikel over de overledenen en zijn /haar activiteiten. Dit gebeurt alleen dan, als het onderzoek door de Dienst Luchtvaart is voltooid en er geen twijfel meer bestaat over de oorzaak van het ongeval.

Brief

De weduwe/weduwnaar moet zo snel mogelijk een condoleancebrief ontvangen namens het bestuur van de afdeling waarvan hij/zij lid was en een persoonlijke brief van de voorzitter van de vliegclub waar hij/zij gevlogen heeft.

Begrafenis/crematie

Onderling moet overlegd worden wie er naar de begrafenis gaat en of er namens de KNVvL gesproken wordt. Vraag de nabestaanden of ze het op prijs stellen als er namens de vereniging bloemen wordt gelegd.

Lidmaatschap

Informeer persoonlijk bij de nabestaanden of men graag lid wil blijven van de club en daardoor het afdelingsblad blijft ontvangen. Het kan ook zijn dat men niets meer met de sport te maken wil hebben. Wanneer dat het geval is informeer dan of men t.z.t. het nummer van
het blad waarin aandacht wordt besteed aan het ongeval, wil ontvangen. Er verschijnt een artikel in het afdelingsblad over de overledene met informatie over wanneer hij/zij actief is geweest binnen de vereniging, en welke bijdragen hij/zij voor de sport heeft geleverd.

Checklijst van de te nemen acties bij een ernstig ongeval

Draai het alarm nummer 112
Plaats van het ongeval
Naam en functie melder
Telefoon contact
Stop met vliegen
Spreek onderling af wie wat doet
Stel de identiteit van de betrokkene(n) vast
Zorg voor opvang van politie en medische dienst
Zorg dat de plek van het ongeval wordt afgezet
Zorg voor opvang van aanwezige familie
Hou ooggetuigen beschikbaar voor de politie en medische dienst
Stel de bezittingen van de betrokkene(n) veilig
Breng zo nodig verslag van feiten in clubkantine
Waarschuw de Inspectie Verkeer & Waterstaat
Waarschuw de secretaris van de afdeling
Waarschuw de KNVvL, afdeling Voorlichting- PR

Aanvullende checklijst van de te nemen acties bij een fataal ongeval:

Rouwadvertentie
Eventueel bloemen bij begrafenis/crematie
Condoléancebrief namens clubbestuur
Check redactie afdelingsblad voor evt. artikel
Check bij nabestaande(n) voor de behoefte aan een afdelingsblad
Het is aan te bevelen om bovenstaande checklist te laten afdrukken op een klein kaartje en die
uit te delen aan de leden of deze lijst op een vaste plaats in het clubgebouw op te hangen.

Incident rapportage

Het Incident rapportage formulier met een voorbeeldbrief aan de betrokkene kan als separate
file van deze website gedownload worden.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/vhosting/o/vhost0006105/domains/modelvliegsport.nl/htdocs/www/templates/modelvliegsport2014/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/vhosting/o/vhost0006105/domains/modelvliegsport.nl/htdocs/www/templates/modelvliegsport2014/html/modules.php on line 39