KNVvL Modelvliegsport

REGLEMENT RECREATIEF MODELVLIEGEN
KNVvL AFDELING MODELVLIEGSPORT

SECTIE I

VOORSCHRIFTEN VOOR HET MAKEN VAN DUUR-RECORD VLUCHTEN
MET RADIOGRAFISCH BESTUURDE MODELVLIEGTUIGEN(2016)

1. Records

1.1  Klassen
Recreatieve duurrecord vluchten worden niet onderverdeeld in klassen. Er bestaat dus slechts één Recreatief Duurrecord dat gevlogen dient te worden met een “vaste-vleugel-model” naar eigen keuze,
Er kan geen Recreatief Duurrecord worden gevlogen met helikopters, multikopters en jets.

1.2  Recreatief vliegen
Recreatieve Duurrecords vallen onder de verantwoordelijkheid van en worden beoordeeld en erkend door de Commissie Recreatief Vliegen van de KNVvL- Afd. Modelvliegsport.

1.2 Algemene modelspecificaties en voorschriften voor recordpogingen

1.2.1  Gewicht
Het totaal gewicht van het model in vliegklare toestand, inclusief brandstof en/of accu’s is vrij maar mag niet meer dan 25 kg bedragen.

1.2.2  Voortstuwing
Bij gebruik van een zuigermotor(en) mag het geluid / bronniveau niet meer bedragen dan 80 dBA.
Het gebruik van straalmotoren is niet toegestaan.

Voor elektrisch aangedreven modellen kunnen drie typen stroombron worden gebruikt:
“S”:                  met oplaadbare batterijen (secundaire stroombron)
“SOL”:             met uitsluitend zonnecellen
“COMB”:           met iedere gewenste combinatie van bovengenoemde drie typen

Er mag geen verbinding bestaan tussen de stroombron aan boord van het record model en de grond of een ander model of vliegend voorwerp.

1.2.3  Oppervlak
Onbepaald.

1.2.4  Oppervlaktebelasting
Onbepaald.

1.2.5. Start
Het model mag zowel uit de hand als van de grond starten. De starter moet zich hierbij op de grond bevinden.

Opslepen d.m.v. een sleepmodel is niet toegestaan.

De startlijn voor het starten van zweefmodellen mag maximaal de lengte (onder een voorspanning van 2 kg.) hebben van de ter plaatse toegestane maximale vlieghoogte maar nooit meer dan 300 meter.
Het starten van zweefmodellen mag uitgevoerd worden met verschillende startapparatuur, zoals lieren, keerrollen of door lopen.
Om het tijd opnemen te vergemakkelijken moet de startlijn voorzien zijn van een wimpel, die naar believen ook mag vervangen worden door een parachute, op voorwaarde dat hij niet aan het model is bevestigd en opgevouwen blijft tot het moment waarop de startlijn ontkoppeld is.

Bij het gebruik van een zweefmodel mag een helper het startgereedschap bedienen. Hulpmiddelen voor de start, zoals dolly’s zijn toegestaan, ze mogen echter niet van een voortstuwingsorgaan zijn voorzien. Starthulpmiddelen mogen na het loskomen van het model afgeworpen worden.

 

 

1.2.6 Landingspunt
Het punt waar het model het eerst de grond raakt is het landingspunt.

1.2.7 Afwerpen of verliezen van onderdelen
Het gewild of ongewild afwerpen van enig deel van het model is niet toegestaan, m.u.v. starthulpmiddelen genoemd in art. 1.2.5.

1.2.8 Assistent vlieger
Nadat de vliegtijd langer dan één uur is mag een assistent vlieger het model besturen tot een maximum van 10 minuten. Dit mag na ieder vol vlieguur van de recordpoging herhaald worden, er daarbij voor zorgend dat de eerste vlieger de laatste volle minuut van de recordpoging voltooit, met inbegrip van de landing.

1.2.9 Verschil tussen twee opeenvolgende records
Er is geen minimum waarde waarmee het oude record verbeterd moet worden.

1.2.10 Officiële waarnemers
Tenminste 2 waarnemers moeten getuigen zijn van de recordpoging. Beide waarnemers dienen KNVvL lid te zijn en moeten als waarnemer bij de KNVvL geregistreerd zijn. Zich laten registreren als waarnemer kan via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van naam en lidnummer.

1.2.11 Vliegterrein
Recreatieve duurrecords dienen te worden gevlogen vanaf een - als zodanig bekend staand - modelvliegterrein waar de voorschriften en bepalingen in de Regeling Modelvliegen alsmede het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport van toepassing zijn.

1.2.12 Modelspecificaties
Modelspecificaties dienen te voldoen aan de voorschriften en bepalingen in de Regeling Modelvliegen alsmede het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport.
Ingebouwde hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een hoogte- of variometer zijn toegestaan.

1.2.13  Bouwer van het model
Voor recreatieve duurrecordvluchten hoeft de aanvrager niet de bouwer van het model te zijn.

1.3 Voorschriften voor recreatieve duur-records

1.3.1 Vastleggen van de tijd

  1. Voor alle met een motor uitgeruste modellen geldt dat de vliegtijd aanvangt op het moment dat het model wordt losgelaten.
  2. Voor modelzweefvliegtuigen geldt dat de vliegtijd ingaat op het moment dat de startlijn wordt ontkoppeld, of bij het loslaten ingeval van handstart.
  3. Voor z.g. Motormodellen, uitgerust met een verbrandings- of elektromotor, geldt dat de motor de propeller (volledig uitgeklapt indien een klapschroef is gemonteerd) minstens gedurende 98% van de aangevraagde recordtijd laat draaien. Voor een modelzweefvliegtuig met hulpmotor geldt deze regel dus niet!

1.3.2 Einde van de vlucht
De vlucht eindigt als het model de grond raakt of een obstakel ontmoet dat een definitief einde maakt aan de vlucht, of wanneer het model definitief verdwijnt uit het gezichtsveld van het al of niet gewapende oog van de tijdopnemers.
Het gebruik van optische hulpmiddelen, elektronische apparatuur of andere hulpmiddelen om te controleren of het model nog in de lucht is, zijn toegestaan.
Het landingspunt (7.2.2.6) moet zich bevinden binnen een straal van 500 meter van het punt waar het model bij de start de grond verliet.

1.3.3 Tijd opnemen
De tijd moet door twee tijdopnemers worden opgenomen.
De tijden moeten ter plaatse met inkt op het recordformulier worden ingevuld dat door beide officiële tijdopnemers getekend moet worden.
Alleen deze tijden zullen officieel erkend worden. Een foto van de stopwatch(en) met daarop de geklokte tijd, dient aan het Record Dossier te worden toegevoegd.

1.3.4 Meetnauwkeurigheid
Er dient gebruik gemaakt te worden van elektronische stopwatches.
De recordtijd moet naar beneden worden afgerond tot hele seconden.

 

 

1.4 Recorddossier

Voor dat een record erkend kan worden moet door de Commissie Recreatief Vliegen van de
KNVvL- Afd. Modelvliegsport worden nagegaan of aan alle reglementaire eisen voor de recordpoging is voldaan.
Daarom moeten voldoende gegevens over de recordvlucht verstrekt worden. Zo nodig kan de CRV aanvullende gegevens vragen. De gezamenlijke documenten betreffende het record vormen het recorddossier en zullen door het secretariaat van de CRV worden geregistreerd en gearchiveerd.

1.4.1 Recordpoging aanmelden
De recordpoging moet altijd vooraf worden gemeld aan de Commissie Recreatief Vliegen. Dit kan via een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er geldt geen minimum aanmeldtermijn, maar de aanmelding moet wel gebeuren vóór aanvang van de vlucht.

1.4.2 Recordaanvraag indienen
De recordaanvraag moet, samen met het record dossier, binnen een maand na het tijdstip van de recordvlucht worden ingediend bij de Commissie Recreatief Vliegen van de KNVvL-Afd. Modelvliegsport.
De aanvraag moet bevatten:

  1. Een volledig ingevuld en ondertekend recordaanvraag formulier,

      te downloaden via de website van de Afdeling Modelvliegsport (onder de knop   Recreatief).

  1. Een foto van het model.
  2. Een overzichtslijstje van alle bij de recordaanvraag behorende documentatie.
  3. Een korte beschrijving van de recordvlucht en de omstandigheden waaronder deze plaats vond.
  4. Een korte beschrijving van de wijze waarop de tijdwaarneming heeft plaats gevonden.

1.4.3 Certificaat van erkenning
Na toetsing en beoordeling van de record aanvraag en record dossier, aan dit reglement, door de CRV, wordt een Certificaat van Erkenning opgemaakt en op een geschikt moment aan de recordhouder uitgereikt.

1.4.4 Nationaal record
Indien de recordprestatie (conform de voorschriften voor het maken van recordvluchten in Hoofdstuk VII.1 van het Reglementenboek Sportzaken) recht geeft op een officieel nationaal record kan dat (alleen aan KNVvL-leden) eveneens uitgereikt worden.

Dit reglement inclusief het aanvraagformulier kan hier worden gedownload